Tirgu Mures, Romania

Căci ce este viața?

Iacov 4:14b

Cu siguranță că fiecare ne-am pus această întrebare în viață, uneori rostind-o în cuvinte, alteori doar printr-un oftat. Cu toții ne-am luptat intelectual și emoțional să găsim răspunsul la această întrebare. Sigur că răspunsurile sunt foarte multe, diferite de la persoană la persoană, dar depind de perspectiva din care privim la viața noastră. Oamenii trăiesc și acționează conform gândirii lor. Percepția cuiva asupra lumii din jurul lui este realitatea lui. Acest lucru ne modelează practic cine suntem, motivația noastră și alegerile care vor fi făcute în viața noastră personală și profesională.

Cea mai mare binecuvântare a vieții este… VIAȚAViața înseamnă ceea ce trăiești, nu ceea ce deții! De cele mai multe ori, când ne gândim la viața noastră, ne gândim la ceea ce avem, la ceea ce folosim, la ceea ce am realizat (casa, mașina, cariera), dar viața omului este mai mult de atât! „Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață…” (Isaia 38:18).

Prin indurarea Domnului se bucura omul de viață, nu de banii din viața lui.  în veșnicie vei lua cu tine caracterul tău, nu banii tăi: „Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele.’’ (1 Timotei 6:17).

Valoarea omului nu sta nici în bancnote, nici în haine. E ceea ce îți bate în piept și o arăți prin fapte: „Ce-i viața ta? E o peniță / Cu care scrii mereu pe-un drum.’’ (Costache Ioanid).

„Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.’’ (Filipeni 4:8).

Adriana Rus

Felul cum îți vezi viața îți modelează viața. Perspectiva ta asupra vieții tale îți va influența modul în care îți investești timpul, cum îți cheltuiești banii, cum îți folosești talentele sau cum îți prețuiești relațiile cu cei din jur. Dumnezeu este mult mai interesat de ceea ce ești decât de ceea ce faci: „Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață.’’ (1 Timotei 6:18-19).

Pentru a vedea viața așa cum dorește Dumnezeu să o vedem trebuie să ne asigurăm în fiecare zi că am primit înțelepciune de sus, că ne rugăm zilnic pentru a vedea viața dincolo de ce este aici pe pământ. Trebuie să ne vedem viața dintr-o perspectivă creștină! Atunci când privești înspre viața veșnică promisă de Dumnezeu, îți înrădăcinezi identitatea în El, vei începe să te vezi așa cum te vede El și acest lucru va influența modul în care tratezi oamenii, situațiile, oportunitățile și evenimentele din jurul tău. O perspectivă sănătoasă asupra vieții ne asigură sănătatea trupului și ne apropie totodată de mântuire. Este important să știi cum să-ți trăiești viața, deoarece viața trăită greșit este un chin, pe când viața înțeleasă și trăită corect este o bucurie: „În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.” (Romani 8:5-8).

Perspectiva vieții veșnice este o temă centrală în Biblie, cu numeroase versete de-a lungul ei:

  • „Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică.’’ (1 Ioan 2:25);
  • „în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă.’’ (Tit 1:2);
  • „Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit: viața veșnică.’’ (Romani 6:22).

Aceste versete ne provoacă să trăim cu o perspectivă eternă, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și să ne încredem în promisiunile Lui chiar și în mijlocul celor mai dificile circumstanțe ale vieții. Multe probleme ale vieții sunt derutante pentru cei care nu le pot aborda dintr-o perspectivă creștină.

Fie ca toți să fim încurajați de aceste versete, să ne inspire să trăim viețile plăcute lui Dumnezeu și concentrate pe răsplata eternă care ne așteaptă:

  • „Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața.’’ (Proverbe 22:4);
  • „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” (Apocalipsa 22:12);
  • „Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină.’’ (2 Ioan 1:8).

Modul în care îți definești viața determină destinul tău.

Adriana Rus

Biserica „Emanuel”, Târgu Mureș

 

Related Posts