Tirgu Mures, Romania

Binecuvântarea României

Rugăciune pentru țara noastră

Tată Sfânt din ceruri, în numele lui Isus Cristos, prin autoritatea care ne-a fost dată să legăm și să dezlegăm lucrurile de pe pământ pentru cer, cerem din mâna Ta iertarea și restaurarea a țării noastre România și a poporului român.

Recunoaștem că păcatul și-a pus amprenta pe toate lucrurile și nu mai este nimic curat, suferința este peste tot, peste țară și peste oameni.

Avem mare nevoie de intervenția Ta, privește la noi nu pentru meritele noastre, ci ale Fiului Tău care ne-a iubit și ne-a mântuit.

Iartă poporul nostru, binecuvântează pământul țării, curăță apele, pădurile, munții, dealurile,viile și livezile.

Întoarce-Ți fața peste noi cu îndurare și binecuvântare nouă. Rostește peste relieful României Harul Domnului binevoitor, o nouă binecuvântare a Munților Carpați, a Deltei Dunării, a Mării Negre, a Florei și faunei, a apelor și izvoarelor și a tuturor bogățiilor subsolului.

Nu lăsa Doamne să fim sărăciți de ele prin lăcomia dușmanilor, ci veghează Dumnezeule și apărăne.

„- Oamenilor, Munților și Apelor, priviți binecuvântarea Domnului Dumnezeului lui Avraam, Isac ți Israel.”

În Numele lui Isus Cristos chemăm peste voi prezența Domnului și noi a Sa binecuvântare.

Românilor, ridicați-vă capul și și fiți binecuvântați și dezlegați de toată ocara și disprețul celor puternici a vremurilor trerecute, prezente și viitoare.

Noi facem astăzi un legământ nou de a ne întoarce cu smerenie și pocăință la Dumnezeul cel viu și adevărat ,la Isus Cristos prin Duhul Sânt.

Ca preoți a lui Dumnezeu binecuvântăm România cu Numeri 6:24-26.

„Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească. Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!” Amin.

Boala și moartea să fie eradicate din popor și să vină la noi viața din belșug și prosperitatea.

Doamne Tu ești vindecătorul nostru, Tu ești viitorul nostru, ochii Tăi să fie deschiși și urechile Tale atente la rugăciune aceasta.

Noi alegem să iubim și să iertăm pe toți cei ce ne-au făcut rău, ne cerem iertare de la cei pe care i-am hulit sau i-am nedreptățit.

Al tău este cerul și pământul, iar noi suntem ai tăi și chemăm favoarea, vindecarea și binecuvântarea peste toți românii din țară și străinătate.

Prin credința inimii ne apropiem de Tine Isuse caci Tu esti Dumnezeu.

Numai Tu poți face să prindă viața și să înverzească uscaciune.

Te proslăvim și te lăudăm Dumnezeule mare și puternic pentru binecuvântarea și favoarea Ta prin care vei lucra mai mult de cât putem crede și pricepe.

„Iar Celui ce poate să facă, prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi, Lui fie slava în Biserică şi întru Hristos Iisus în toate neamurile veacului veacurilor. Amin!„

Efeseni 3: 20-21

Articol realizat de:

Maria Petrus
Biserica Emanuel Tg-Mures

Related Posts